Fanzi là nền tảng tương tác dịch vụ

Khách hàng – Nhà cung cấp

Fanzi hoạt động với 4 tiêu chí cốt lõi hướng tới đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng và cũng là cánh cửa nhanh nhất giúp nhà cung cấp tiếp cận tới nhu cầu thực sự của khách hàng.

Dịch vụ Fanzi cung cấp

Fanzi tập trung tới các dịch vụ nhu cầu cao, hướng tới đa dạng hóa dịch vụ song hành với đảm bảo chất lượng nhà cung cấp dịch vụ.

Xem danh sách dịch vụ

Đặt dịch vụ tại Fanzi như thế nào?

Hướng dẫn chi tiết đặt dịch vụ?

Bước 1

Chọn dịch vụ sửa chữa

Bạn có thể chọn 1 trong 10 dịch vụ sửa chữa của chúng tôi

Bạn có thể chọn 1 trong 10 dịch vụ sửa chữa của chúng tôi

Chọn dịch vụ sửa chữa

Bước 1

Bước 2

Trả lời một số câu hỏi

Bạn cần trả lời một vài câu hỏi và chụp ảnh hiện trạng thiết bị.

Bạn cần trả lời một vài câu hỏi và chụp ảnh hiện trạng thiết bị.

Trả lời một số câu hỏi

Bước 2

Bước 3

Nhập thông tin và lịch hẹn

Bạn có thể chọn thời gian để hẹn nhân viên tới thực hiện sửa chữa

Bạn có thể chọn thời gian để hẹn nhân viên tới thực hiện sửa chữa

Nhập thông tin và lịch hẹn

Bước 3

Bước 4

Hoàn tất và đợi chúng tôi liên hệ

Chúng tôi sẽ kết nối bạn tới nhà cung cấp dịch vụ trong vòng 5 phút. Hãy chú ý điện thoại.

Chúng tôi sẽ kết nối bạn tới nhà cung cấp dịch vụ trong vòng 5 phút. Hãy chú ý điện thoại.

Hoàn tất và đợi chúng tôi liên hệ

Bước 4

Ứng dụng Fanzi dành cho khách hàng

(Đặt dịch vụ)