Hiện tại Fanzi tập trung vào các nhóm các dịch vụ : Sửa chữa thiết bị điện tử, Dịch vụ gia đình, Sửa chữa xe.

Tuy nhiên Fanzi mong muốn đa dạng hóa dịch vụ vì thế những nhà cung cấp ở những lĩnh vực khác có năng lực hãy liên lạc tới Fanzi để trao đổi hợp tác cùng phát triển.