Khi đăng ký hợp tác cung cấp dịch vụ trên hệ thống Fanzi, nhà cung cấp sẽ nhận được một mã kênh. Khi khách hàng cài đặt và đăng ký sử dụng ứng dụng Fanzi cần nhập mã đó (hoặc quét mã QRcode), sau đó thông tin giới thiệu sẽ đi kèm với khách hàng đó.