• Nhà cung cấp chỉ cần đặt cọc dịch vụ (1.000.000 VND – Một triệu đồng)
  • Mỗi đơn hàng thành công trên hệ thống Fanzi bạn sẽ trả cho Fanzi một khoản phí. Mức phí này tương đương % tổng giá trị đơn hàng dịch vụ (tuy nhiên số tiền phí không vượt quá mức cố định), số % phí này sẽ được trao đổi cụ thể khi ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác.
  • Lưu ý : bạn chỉ mất phí khi khách hàng là người dùng từ kênh khác ( tức là khách hàng do đối tác khác hoặc Fanzi tự phát triển).