• Đảm bảo chất lượng dịch vụ mà mình cung cấp.
  • Trung thực, vui vẻ, hợp tác nhằm cung cấp trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
  • Cung cấp dịch vụ nghiêm túc, giá cả tường minh và sẵn sàng làm hài lòng khách hàng bằng chính uy tín của mình trong mọi điều kiện.
  • Cam kết cung cấp thông tin đơn hàng đã nhận/ xuất hóa đơn/ biên nhận dịch vụ có dán tem hoàn thành của Fanzi và yêu cầu khách hàng chụp ảnh hóa đơn khi kết thúc.
  • Cam kết cung cấp thiết bị sửa chữa / sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đúng chủng loại.
  • Sẵn sàng phối hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng của Fanzi để xử lý các khiếu nại về chất lượng dịch vụ, khuyến mãi liên quan tới đơn hàng của đối tác (nếu có).