Hỏi đáp dành cho nhà cung cấp

Trang chủ » FAQs » Hỏi đáp dành cho nhà cung cấp

Nhà cung cấp phải mất phí nào?

Nhà cung cấp chỉ cần đặt cọc dịch vụ (1.000.000 VND - Một triệu đồng) Mỗi đơn hàng thành công trên hệ thống Fanzi bạn sẽ trả cho Fanzi một khoản phí. Mức phí này tương đương % tổng giá trị đơn hàng dịch vụ (tuy nhiên số tiền phí [...]