Tải ứng dụng Fanzi Partner – dành cho nhà cung cấp dịch vụ

Tải ngay ứng dụng Fanzi Partner trên điện thoại để có trải nghiệm thoải mái nhất. Fanzi đã tích hợp các công cụ quản trị đơn hàng, bán hàng trên ứng dụng để nhà cung cấp có thể tương tác/triển khai dịch vụ mọi luc mọi nơi.